23.12.2014.

Sektorski pristup IPA II 2014-2020.

Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR), Federalni koordinator za IPA projekte ispred Vlade Federacije BiH i Federalni koordinator za EU integracije ispred Vlade Federacije BiH, uz pomoć Twinning projekta „Jačanje državnog procesa planiranja u Bosni i Hercegovini“ i NIPAK ureda iz Direkcije za evropske integracije, organizovali su 22. i 23. decembra 2014. godine seminar na temu: „Uvod u sektorski pristup (SWAp) IPA II 2014-2020“.

U radu seminara učestvuju uposlenici Zavoda za programiranje razvoja i predstavnici jednog broja federalnih ministarstava i drugih organizacija i institucija Federacije BiH. Seminar su otvorili i pozdravili Jozef Pešl, rukovodilac Twinning projekta i Nijaz Avdukić, pomoćnik direkrora FZZPR, te Rade Jevtić, šef odjela Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH.

Cilj seminara je da učesnike informiše o sektorskom pristupu (SWAp – Sector Wide Approach) u programima IPA II, te pravnoj osnovi ovog projekta, glavnim kriterijima za usvajanje sektorskog pristupa, te da učesnike upozna sa obrascem sektorskog programa i akcionog dokumenta.

Svrha projektra je da ojača kapacitete za planiranje institucija i sektora u Bosni i Hercegovini i entitetima, te Brčko Distriktu, zatim da pruži pomoć u dostizanju uslova za puno korišćenje EU pretprisutne pomoći, unaprijedi vještine u izradi postojanih ekonomskih analiza i projekcija na BiH i entitetskom nivou, te na nivou Brčko Distrikta, koje bi bile osnov za strateško planiranje i kreiranje politika.

Projekat, zapravo, pruža mogućnost za jačanje kapaciteta u tri područja: prvo -  kao tehnička pomoć u jačanju generalnog planiranja na svim administrativnim nivoima, drugo -  u unapređenju svijesti o sektorskom pristupu, sa koherentnim dugoročnim planiranjem, te treće – u jačanju kapaciteta za ekonomska istraživanja i projekcije, odnosno pružanje pomoći u izradi analitičkih tekstova i projekcija relevantnih za formiranje srednjoročnih i dugoročnih fiskalnih planova i ekonomskih politika.

Učesnike seminara su o projektu jačanja državnog procesa planiranja upoznale i neka iskustva iz Hrvatske prenijele Dinka Bujas, voditeljica za razvoj informatičkog sustava Ministarstva regionalnog razvoja Hrvatske i Iva Šeler, voditeljica Službe za izradu operativnih programa tog ministarstva.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,5 28,6 28,3 25,6
Stopa nezaposlenosti - administrativna 48,5 48,2 48,1 45,0
GDP u mil. KM 16.150 15.150 15.250 16.850
Inflacija u % 2,0 2,5 3,6 1,2
Najrazvijeniji kanton u FBiH KS KS ZHK ZDK
Prosječna netto plata u FBiH 825 820 819 798
Prirodni priraštaj u FBiH -580 150 -208 -350

Saznaj više