18.12.2014.

Za socioekonomski razvoj 125 miliona dolara

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) će u narednih pet godina u socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine utrošiti 125 miliona dolara, rečeno je na prezentaciji dokumenta „Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih naroda (UNDAF) za BiH“, koja je 17. decembra 2014. godine održana u Vladi Federacije BiH. U prezentaciji ovoga dokumenta učestvovao je i Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a, Zahida Virani je, tom prilikom, istakla da je UNDP ovaj program počeo pripremati prije 18 mjeseci i to u saradnji sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i UN-ovim agencijama i asocijacijama, te međunarodnom zajednicom. Dokument je u septembru ove godine predstavljen Izvršnom odboru UNDP-a u New Yorku, gdje je i usvojen.

„To je vrhunac naših planskih aktivnosti za djelovanje u BiH na nivou UNDP-a i drugih UN-ovih organizacija u državi“, kazala je tim povodom Zahira Virani i naglasila da će se aktivmnosti „provoditi u četiri oblasti: vladavina prava, pravda i sigurnost, lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje, energetska efikasnost i zaštite okoliša, te uključivanje socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa.“ Ovaj program će, inače, trajati od 2015. do 2019. godine.

Učestvujući na prezentaciji Sanjin Halimović, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta je, između ostalog, kazao kako Bosnu i Hercegovinu u okviru ovoga programa zanima evropski put zemlje, razvoj lokalnih zajednica, investiranje i zapošljavanje.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,5 28,6 28,3 25,6
Stopa nezaposlenosti - administrativna 48,5 48,2 48,1 45,0
GDP u mil. KM 16.150 15.150 15.250 16.850
Inflacija u % 2,0 2,5 3,6 1,2
Najrazvijeniji kanton u FBiH KS KS ZHK ZDK
Prosječna netto plata u FBiH 825 820 819 798
Prirodni priraštaj u FBiH -580 150 -208 -350

Saznaj više