21.11.2014.

Posjeta direktora Austrijske konferencije za prostorno planiranje

U petak 21.11.2014 godine u  posjeti Federalnom zavodu za programiranje razvoja je boravio prof.dr. Markus Seidl direktor Austrijske konfernecije za prostorno planiranje (ÖROK).

Inače ova insititucija je osnovana 1971. godine od strane Savezne i pokrajniskih vlada kao i gradova sa ciljem da vrši koordinaciju izrade porostornog plana Austrije. Ova posjeta je iskorštena da se razmijene iskustva i ideje o planiranju kao i mogućim pravcima buduće saradnje.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,5 28,6 28,3 25,6
Stopa nezaposlenosti - administrativna 48,5 48,2 48,1 45,0
GDP u mil. KM 16.150 15.150 15.250 16.850
Inflacija u % 2,0 2,5 3,6 1,2
Najrazvijeniji kanton u FBiH KS KS ZHK ZDK
Prosječna netto plata u FBiH 825 820 819 798
Prirodni priraštaj u FBiH -580 150 -208 -350

Saznaj više