Registracija

Osnovni podaci

Ime
Prezime
   
Stepen obrazovanja
Godina rođenja
Spol
   
Članstvo u udruženjima

Kontakt podaci

Država u kojoj živite
Grad u kojem živite
Grad u kojem radite
   
Telefon/mobitel
Email adresa
Alternativna email adresa
Skype

Polja stručnosti

Šire područje expertize
Uže područje expertize
   
Spremnost na volonterski rad
Očekivana min. dnevnica

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,5 28,6 28,3 25,6
Stopa nezaposlenosti - administrativna 48,5 48,2 48,1 45,0
GDP u mil. KM 16.150 15.150 15.250 16.850
Inflacija u % 2,0 2,5 3,6 1,2
Najrazvijeniji kanton u FBiH KS KS ZHK ZDK
Prosječna netto plata u FBiH 825 820 819 798
Prirodni priraštaj u FBiH -580 150 -208 -350

Saznaj više